Chứng đạo ca-Kỳ 1-Như Huyễn Thiền Sư-Thích Từ Thông

Chứng đạo ca – Kỳ 1 – Như Huyễn Thiền Sư – Thích Từ Thông TIỂU DẪN CHỨNG ĐẠO CA là tác phẩm thi ca được viết ra, nói lên trình độ nhận thức chân lý, khả năng thiền quán tư duy sâu sắc của tác giả đối với chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Tác phẩm ... Read More »